Reînscrierea/ înscrierea în învăţămantul preşcolar (2022-2023)

STATUTUL GRĂDINIȚEI – ACREDITAT ARACIP

 

PLAN DE ŞCOLARIZARE ŞI NUMĂRUL DE GRUPE –  an şcolar 2022-2023

    

SECŢIA ROMÂNĂ   

2 GRUPE (mic – 20 locuri, mijlocie 10 locuri, mare 10 locuri) / total de 40 LOCURI

 

SECŢIA MAGHIARĂ

 2 GRUPE (mic – 10 locuri, mijlocie 10 locuri, mare 20 locuri) / total 40 LOCURI

 

Programul de completare a cererilor de REÎNSCRIERE

 

16  MAI  – 27 MAI  2022

Luni – vineri, orele 9,00-15,00

Afișare locuri disponibile pentru înscriere : 27 MAI 2022 ora 12,00

 

Programări pentru ÎNSCRIERE se pot face prin telefon/fax, sau se transmit pe adresa de e-mail a școlii gerhardinum@yahoo.com

– opțiunile exprimate la înscriere – 3 (trei)

 

ETAPA I – 30 MAI – 14 IUNIE 2022

Luni – vineri, orele 8,00-16,00

– procesarea cererilor – tip de către unitatea de învăţământ, admiterea sau respingerea cererilor depuse, prin aplicarea criteriilor generale – 15.06.2022-17.06.2022

afişarea listelor finale ale copiilor înscrişi – 17.06.2022 ora 18,00

ETAPA II – 20 IUNIE – 29 IULIE 2022

Luni – vineri, orele 8,00-16,00

ETAPA DE AJUSTĂRI – 04.07.2022 – 29.07.2022

 

Acte necesare (original și copie) : Cerere de înscriere a copiilor la grădiniță (semnată de ambii părinți) sau declarație olografă a celuilalt părinte privind acordul de a înscrie copilul la grădiniță, Certificat de naștere copil, C.I. părinți, hotărâre divorț (unde este cazul), documente justificative îndeplinire criterii generale

 

CRITERIILE GENERALE DE DEPARTAJARE SUNT URMĂTOARELE: 

  • existența unui document care dovedește că un copil este orfan de ambii părinți (situația copilului care provine de la o casă de copii/un centru de plasament/plasament familial se asimilează situației copilului orfan de ambii părinți);
  • existența unui document care dovedește că este orfan de un singur părinte;
  • existența unui frate/a unei surori înmatriculat/înmatriculate în unitatea de învățământ respectivă;
  • existența unui certificat medical de încadrare în grad de handicap a copilului, însoțit de certificatul de orientare școlară, eliberat de Comisia de orientare școlară și profesională.