Liceul Teologic Romano-Catolic ”GERHARDINUM” vă propune următoarele pentru dezvoltarea intelectuală a copilului Dumneavoastră și în scopul educației sale creștine:

 

GRĂDINIȚA

 • săli spațioase pentru activități specifice
 • program prelungit
 • activități variate și atractive curriculare
 • învățarea unei limbi străini
 • programe extrașcolare: excursii, vizionare de spectacole la teatrul de păpuși
 • activități de după-amiază
 • hrană proaspăt gătită la cantina institutului de învățământ

 

ÎNSCRIEREA ÎN ÎNVĂŢĂMANTUL PREŞCOLAR 2024 – 2025

 

SECŢIA ROMÂNĂ  

Grupa mică – 20 locuri, Grupa mijlocie 10 locuri, Grupa mare 10 locuri

SECŢIA MAGHIARĂ

Grupa mică – 20 locuri, Grupa mijlocie 10 locuri, Grupa mare 10 locuri

 

ETAPA I – 27 MAI 2024 – 31 MAI 2024

Luni – vineri, orele 8,00-15,00

ETAPA II – 17 IUNIE – 21 IUNIE 2024

Luni – vineri, orele 8,00-15,00

ETAPA DE AJUSTĂRI – 19.08.2024 – 29.08.2024

 

Dosarul de înscriere a copilului intr-o unitate de învățământ cu personalitate juridica cu grupe de nivel preșcolar cuprinde următoarele documente:

 1. cerere de înscriere – formular tipizat de la secretariat
 2. copie de pe certificatul de naștere al copilului
 3. copie de pe actele de identitate ale părinților/reprezentantului legal
 4. adeverința de angajat pentru fiecare dintre părinți/reprezentantul legal sau adeverința privind perioada concediului de creștere și îngrijire copil, pentru tipul de program prelungit
 5. alte documente doveditoare care fac obiectul criteriilor generale sau specifice de înscriere si care sunt analizate in timpul procesului de înscriere.

 

CONTACT:

Liceul Teologic Romano-Catolic „Gerhardinum”

Piața Regina Maria, nr. 1

300004, Timișoara, județul Timiș

tel: 0256-201986

e-mail: gerhardinum@yahoo.com 
pagina web: www.gerhardinum.ro

ÎNSCRIEREA ÎN ÎNVĂŢĂMANTUL PREŞCOLAR 2024 – 2025 - GERHARDINUM