Admiterea în clasa a IX-a liceu (2024)


Conținutul dosarului de înscriere

 

Înscriere la proba de aptitudini

 • anexa la fișa de înscriere la proba de aptitudini de la şcoala de provenienţă
 • certificat de naştere – copie
 • carte de identitate – copie
 • adeverința/certificat de botez
 • recomandarea preotului parohului
 • adeverinţă medicală cu specificarea “apt pentru liceu”
 • declaraţie din partea candidatului şi a părinţilor acestuia că au luat cunoştinţă de Regulamentul intern al unității școlare şi că sunt de acord să-l respecte

 

Înscriere la liceu (în urma examenului de aptitudini şi Evaluării Naţionale)

 • fișa de înscriere la liceu – media generală şi notele obţinute la Evaluarea Naţională din clasa a VIII-a
 • foaia matricolă pentru clasele a V-a – a VIII-a (cu calculul mediei generale)

 

Condiții de înscriere

 

Se pot înscrie la admiterea în clasa a IX-a la liceele romano-catolice, absolvenţi de gimnaziu având minimum media 9 la purtare pentru fiecare clasă din învățământul gimnazial.

 

Calendarul de înscriere

 

Sesiunea I

Înscrierile pentru admitere se fac în perioada 16-17 mai 2024, între orele 8.00-15.00, la secretariatul Liceului Teologic Romano-Catolic “Gerhardinum”. Interviul se va desfăşura în data de 24 mai 2024, între orele 9.00-11.30, iar examenul scris va fi susţinut în aceeaşi dată între orele 12.00-14.00. Rezultatele vor fi afişate în data de 27 mai 2024, la sediul Liceului Teologic Romano-Catolic “Gerhardinum”. Comunicarea rezultatelor finale, în urma contestaţiilor, la probele de aptitudini în data de 31 mai 2024.

 

Sesiunea a II-a

Înscrierile pentru admitere se fac în data de 5 august 2024, între orele 8.00-15.00, la secretariatul Liceului Teologic Romano-Catolic “Gerhardinum”. Interviul se va desfăşura în data de 6 august 2024, între orele 9.00-11.30, iar examenul scris pentru elevi care în gimnaziu nu au urmat ore de religie romano-catolice, va fi susţinut în aceeaşi dată între orele 12.00-14.00. Rezultatele vor fi afişate în data de 8 august 2024, la sediul Liceului Teologic Romano-Catolic “Gerhardinum”.

 

Desfășurarea probelor de aptitudini

 

În cadrul examenului de admitere la profilul teologic/liceele teologice romano-catolice, candidații vor susțin următoarele probele de aptitudini:

 1. un interviu/colocviu/probă orală, evaluate cu admis/respins;
 2. o probă de verificare a cunoștințelor religioase, evaluată cu notă.

Interviul/proba orală (VA) constă în: motivarea alegerii unității de învățământ vocațional teologic;

 

Verificare a cunoștințelor religioase (VCR) se poate realiza astfel:                                                                             

 • o lucrare scrisă, cu durata de două ore, la disciplina Religie pentru elevi care în gimnaziu nu au urmat ore de religie romano-catolice. Subiectele pentru proba scrisă se elaborează după o tematică dată, în conformitate cu programele şcolare de religie romano-catolică, clasele a V-a – a VII-a. 

 

Pentru profilul teologic, media minimă la proba de verificare a cunoștințelor la disciplina religie (VCR) trebuie să fie minimum 7 (șapte).

 

PREGĂTIRI PENTRU EXAMENUL SCRIS

 

Profesorii de religie ai Liceului Teologic Romano-Catolic ”Gerhardinum” vin în întâmpinarea nevoilor elevilor care vor să se înscrie la probele de aptituduni și vor organiza opt întâlniri de pregătire în mediul online pentru a se pregăti cât mai eficient pentru examenul scris. 

Pregătirile suplimentare se vor desfășura după calendarul următor în intervalul orar 19-20: 29 aprilie, 30 aprilie, 7 mai, 9 mai, 14 mai, 16 mai, 21 mai și 23 mai.

Termenul de înscriere la pregătire este 29 aprilie 2024. Date de contact: gerhardinum@yahoo.com sau 0720211286.

 

Atașat Vă trimitem link-ul întâlnirilor:

Join Zoom Meeting

https://us04web.zoom.us/j/77468901496?pwd=gCleTzCAFSDxa5v4lKaitZvipDklhb.1

Meeting ID: 774 6890 1496

Passcode: 7nRbCT

 

TEMATICA PENTRU PROBA SCRISĂ
pentru elevi care în gimnaziu nu au urmat ora de religie cultului romano-catolic

 

Clasa a V-a 

 1. Biblia, Cuvântul lui Dumnezeu (pag. 8-11)
 2. Botezul (pag. 56-59)

     Bibliografie: 

Religie pentru cultul romano-catolic de limba română: manual pentru clasa a V-a, Editura Didactică și Pedagogică, 2017

https://manuale.edu.ro/manuale/Clasa%20a%20V-a/Religie%20Cultul%20romano-catolic/RURQ/A1266.pdf

 

Clasa a VI-a 

 1. Noe și potopul (pagina (18-20)
 2. Sfințirea Zilei Domnului (pagina 37-40)
 3. Euharistia – instituirea și roadele Euharistiei (pagina 54-56)

Bibliografie: 

Religie pentru cultul romano-catolic de limba română: manual pentru clasa a VIII-a: Petru Sebastian Tamaș, Editura Didactică și Pedagogică, 2018

https://manuale.edu.ro/manuale/Clasa%20a%20VI-a/Religie%20Cultul%20romano-catolic/EDP/A674.pdf

 

Clasa a VII-a 

 1. Dumnezeu lucrează în istoria poporului ales. Iosif și frații săi (pagina 15-17)
 2. Respectul față de viață (pagina 42-44)
 3. Spovada – Celebrarea și roadele sacramentului pocăinței (pagina 58-61)

Bibliografie: 

Religie pentru cultul romano-catolic de limba română: manual pentru clasa a VII-a: Petru Sebastian Tamaș, Editura Didactică și Pedagogică, 2019 

https://manuale.edu.ro/manuale/Clasa%20a%20VII-a/Religie%20Cultul%20romano-catolic/EDITURADIDACTIC%C4%82%C8%98IPEDAGOGIC%C4%82SA/A743.pdf