ANUNŢ IMPORTANT pentru cadrele didactice care solicită avizul cultului romano-catolic pentru anul şcolar 2024-2025

CADRELE DIDACTICE CARE SOLICITĂ AVIZUL CULTULUI ROMANO-CATOLIC PENTRU ANUL ŞCOLAR 2024-2025,

VOR PRECIZA ÎN CEREREA SCRISĂ DEPUSĂ ALĂTURI DE DOSAR, 

ŞI ETAPA DE MOBILITATE PENTRU CARE SOLICITĂ AVIZUL, ŞI TERMENUL DE DEPUNERE A DOSARULUI ÎN CONFORMITATE CU CALENDARUL MOBILITĂŢII PERSONALULUI DIDACTIC (ANEXA LA METODOLOGIE) DIN METODOLOGIA CADRU PRIVIND MOBILITATEA PERSONALULUI DIDACTIC DIN ÎNVĂŢĂMÂNTUL PREUNIVERSITAR

ÎN ANUL ȘCOLAR 2024-2025 APROBAT CU ORDINUL 6877/2023

 

PROGRAM DE LUCRU:

29-30 APRILIE 2024, ÎNTRE ORELE 10-14

 

DIRECTOR,

PROF. KOCSIK ZOLTAN-IOSIF

 

ATENŢIE – extras din Procedura operaţională de acordare a avizului cultului romano-catolic

 

            Profesorii care solicită avizul Cultului ROMANO-CATOLIC se vor adresa IN SCRIS  în prima etapă, conducerii LICEULUI TEOLOGIC ROMANO-CATOLIC GERHARDINUM la care intenţionează să candideze depunând un dosar care să cuprindă :

            – un curriculum vitae (model european)

            – recomandarea parohului de care aparţine,  care să ateste  apartenenţa solicitantului la cultul romano-catolic, participarea activă a acestuia la viaţa parohiei, fidelitatea faţă de Biserică şi canoanele romano-catolice.

            În cadrul Consiliului pentru Curriculum al şcolii sau al unei comisii numite de directorul şcolii, se analizează dosarul urmând a se  susţine un interviu în care se vor viza  următoarele aspecte:

            a) Modul în care candidatul va integra adevărul biblic în cadrul lecţiilor de la disciplina pe care urmează s-o predea, având în vedere bibliografia recomandată;

            b) Prezentarea, ca anexă la Curriculum vitae (modelul european), a implicării pe care acesta a avut-o şi o are în biserica locală (activitatea în parohia unde este membru).

            c) Disponibilitatea acestuia pentru a participa la cursuri de perfecţionare care vizează educaţia creştină catolică.

            În urma interviului, membrii Consiliului pentru Curriculum, respectiv ai comisiei numite de director, decid prin consens  acordarea / neacordarea recomandării în vederea obţinerii avizului Cultului. Hotărârea Consiliului / comisiei este definitivă, neadmiţându-se contestaţii.

            În situaţia în care candidatul deţine recomandarea şcolii, acesta se va prezenta la Episcopia Romano-Catolică de Timişoara pentru primirea avizului. În acordarea avizului se va ţine cont de aspecte doctrinare şi moral comportamentale pe care Biserica ROMANO-CATOLICĂ le are în vedere. Nu se vor acorda avize pentru solicitanţii care nu au recomandarea din partea şcolii pentru care candidează.

            Derularea procedurii de acordare a avizului cultului poate dura de la 10 la 30 zile de aceea termenul de depunere a solicitărilor la secretariatul scolii trebuie să fie cu cel puţin 10 zile înainte de termenul limită de depunere a dosarelor pentru etapa de mobilitate prevăzută în Metodologia mişcării cadrelor didactice. Sesiunile de acordare a avizului cultului ţin cont de etapele de completare de catedră, restrângere de activitate, pretransfer, concurs, detaşare prevăzute în Calendarul mişcării cadrelor didactice.

            Comisia numită de director stabileşte perioada sesiunilor de solicitare, respectiv de acordare a avizului cultului, în funcţie de calendarul metodologiei din anul şcolar respectiv, urmând a se afişa la avizierul şcolii.

            La încheierea fiecărei sesiuni de acordare a avizelor, Episcopia Romano-Catolică de Timişoara va transmite către şcoală, avizele favorabile sau nefavorabile ale solicitanţilor.

            În situaţia în care, la o anumită disciplină, nu au fost solicitanţi din cadrul Bisericii Romano-Catolice  care să primească aviz conform cu prezenta procedură, avizul poate fi acordat pentru cel mult un an unei persoane solicitante, aceasta luându-şi un angajament scris că va respecta integral cerinţele moral-etice  şi Regulamentul de Ordine Interioară al Liceului. Responsabilă cu acest aspect este şcoala.