ANUNȚ privind achiziția de mobilier

Apelul Dotarea cu laboratoare inteligente a unităților de învățământ secundar superior, a palatelor și a cluburilor copiilor

Beneficiar: LICEUL TEOLOGIC ROMANO CATOLIC „GERHARDINUM”

Titlul proiectului: „LICEUL TEOLOGIC ROMANO CATOLIC GERHARDINUM”

Contract de finanțare nr. 797Smart ⁄ 2024

Nr. înreg.: 330/04.04.2024

 

ANUNȚ

Privind achiziția de mobilier

în cadrul proiectului „LICEUL TEOLOGIC ROMANO CATOLIC GERHARDINUM”, 797Smart ⁄ 2024

 
LICEUL TEOLOGIC ROMANO CATOLIC „GERHARDINUM”, cu sediul în Timişoara, str. Piaţa Regina Maria, nr. 1, județul Timiş, e-mail gerhardinum@yahoo.com , website https://gerhardinum.ro/ , în calitate de autoritate contractantă intenționează înființarea unui laborator inteligent în cadrul instituției de învâțământ, și intenționează achiziționarea echipamentelor digitale/softuri aferente și instruire, mobilierelor necesare pentru dotarea/ amenajarea SMART LAB-ului respectiv.

 

05.2. Anunt + specificatii tehnice_mobilier

Formulare_SMARTLAB_mobilier