ÎNSCRIEREA ÎN ÎNVĂŢĂMANTUL PREŞCOLAR – ETAPA II – 03 IULIE – 12 IULIE 2023

ETAPA II – 03 IULIE – 12 IULIE 2023

Luni – vineri, orele 8,00-16,00

Dosarul de înscriere a copilului intr-o unitate de învățământ cu personalitate juridica cu grupe de nivel preșcolar cuprinde următoarele documente:

a) copie de pe certificatul de naștere al copilului;
b) copie de pe actele de identitate ale părinților/reprezentantului legal;
c) adeverința de angajat pentru fiecare dintre părinți/reprezentantul legal sau adeverința privind perioada concediului de creștere și îngrijire copil, pentru tipul de program prelungit;
d) alte documente doveditoare care fac obiectul criteriilor generale sau specifice de înscriere si care sunt analizate in timpul procesului de înscriere.

Date de contact:

Liceul Teologic Romano-Catolic “Gerhardinum”
P-ţa. Regina Maria, nr. 1,
300004, Timișoara, 
Tel:  +40 (0)256 201986; Fax +40 (0)256 295777
gerhardinum@yahoo.com