Vizualizarea lucrărilor candidaților la Examenul de Bacalaureat sesiunea iunie-iulie 2023

Vă transmitem calendarul vizualizării lucrărilor candidaților la Examenul de Bacalaureat sesiunea iunie-iulie 2023, în conformitate cu Procedura M.E. nr. 27431/DGIP/04.05.2023.

10-11 iulie 2023
Depunerea/ transmiterea prin mijloace electronice a cererilor prin care se solicită vizualizarea lucrărilor scrise, la unitatea de învățământ care a fost centru de examen.

18 iulie 2023
Vizualizarea lucrărilor, de către solicitanți, conform procedurii, la Liceul Teologic Romano-Catolic ”Gerhardinum” Timișoara, interval orar 10,00-13,00.

Conform procedurii mai sus menționate, art.2, alin. (2), cererile de vizualizare se depun de către candidații care au susținut probele examenului de bacalaureat sesiunea iunie – iulie 2023, respectiv părinții / tutorii legali ai candidaților minori, la unitățile de învățământ care au fost centre de examen.