ANUNȚ CONCURS PENTRU POST CONTRACTUAL

LICEUL TEOLOGIC ROMANO-CATOLIC GERHARDINUM Timişoara, cu sediul în  Timişoara, P-ța Regina Maria nr.1, Jud. Timiş, având CUI 28885620, organizează concurs pentru ocuparea unui post contractual temporar vacant, cu respectarea HG nr.1336/2022.

a) 1,00 normă ÎNGRIJITOR, post contractual de execuție vacant, perioadă nedeterminată.

b) Documentele solicitate (Cerere de înscriere, Copie xerox acte de studii, Cazierul, Adeverința medicală, Curriculum vitae) se depun la secretariat, tel.0256-201986

c) Condiţii generale/specifice de participare la concurs:

– nivelul studiilor – GENERALE/PROFESIONALE/MEDII

– vechime în muncă – NU SE SOLICITĂ

d) Bibliografia și tematica : Vor fi puse la dispoziție, pe site-ul instituției și/sau la sediul instituției angajatoare

e) Concursul se desfăşoară la sediul unităţii, Timişoara, P-ța Regina Maria nr.1

Perioada de depunerea dosarelor: 27.03.2023 – 28.03.2023 între orele 9.00-13.00; în data de 28.03.2023 ora 13,00 expiră termenul de depunere a dosarelor;

Susţinerea interviului/probei practice – 19.04.2023, intre orele 13.00 – 16.00;

Afișare rezultate înainte / după contestații : 19.04.2023 / 20.04.2023

Date contact: secretariat, telefon : 0256-201986