Anunț concurs pentru post contractual

LICEUL TEOLOGIC ROMANO-CATOLIC GERHARDINUM Timişoara, cu sediul în Timişoara, P-ța Regina Maria nr.1, Jud. Timiş, având CUI 28885620, organizează
concurs pentru ocuparea unui post contractual temporar vacant, cu respectarea HG nr.1336/2022.

a) 3,00 norme ÎNGRIJITOR (femeie serviciu), posturi contractuale de execuție vacante,
perioadă nedeterminată.

b) Documentele solicitate (Cerere de înscriere, Copie xerox acte de studii, Cazierul, Adeverința medicală, Curriculum vitae) se depun la secretariat, tel.0256-201986

c) Condiţii generale/specifice de participare la concurs:
– nivelul studiilor – GENERALE/PROFESIONALE/MEDII
– vechime în muncă – NU SE SOLICITĂ

d) Bibliografia și tematica : Vor fi puse la dispoziție, pe site-ul instituției și/sau la sediul instituției angajatoare

e) Concursul se desfăşoară la sediul unităţii, Timişoara, P-ța Regina Maria nr.1

Perioada de depunerea dosarelor : 22.04.2024 – 24.04.2024 între orele 9.00-13.00;
În data de 24.04.2024 ora 13,00 expiră termenul de depunere a dosarelor;

Susţinerea interviului/probei practice – 08.05.2024, între orele 9,00-13,00;

Afișare rezultate înainte / după contestații : 08.05.2024 / 09.05.2024

Date contact: secretariat, telefon : 0256-201986