ANUNȚ CONCURS PENTRU POST CONTRACTUAL

LICEUL TEOLOGIC ROMANO-CATOLIC GERHARDINUM Timişoara, cu sediul în  Timişoara, P-ța Regina Maria nr.1, Jud. Timiş, având CUI 28885620, organizează concurs pentru ocuparea unui post contractual temporar vacant, cu respectarea HG nr.1336/2022.

a) 1,00 normă ÎNGRIJITOR CLĂDIRE (FEMEIE DE SERVICI), post contractual de execuție vacant temporar, perioadă determinată (titular în concediu medical).

b) Documentele solicitate (Cerere de înscriere, Copie xerox acte de studii, Cazierul, Adeverința medicală, Curriculum vitae) se depun la secretariat, tel.0256-201986

c) Condiţii generale/specifice de participare la concurs:

  • nivelul studiilor – GENERALE/PROFESIONALE/MEDII
  • vechime în muncă – NU SE SOLICITĂ

d) Bibliografia și tematica : Vor fi puse la dispoziție, pe site-ul instituției și/sau la sediul instituției angajatoare

e) Concursul se desfăşoară la sediul unităţii, Timişoara, P-ța Regina Maria nr.1

Depunerea dosarelor : 21.12.2022 – 22.12.2022  între orele 9.00-13.00;

Susţinerea interviului/probei practice – 09.01.2023, între orele 13.00 – 16.00;

Afișare rezultate înainte / după contestații : 09.01.2023 / 10.01.2023

Date contact: secretariat, telefon: 0256-201986