Miért a Gerhardinum…?

A VIII-ik osztály végén mint minden családban, nálunk is felvetődött a kérdés, hogy melyik líceum lenne a legmegfelelőbb gyermekünk számára. Tudatában voltunk annak, hogy a líceumi évek mélyen maghatározóak egy fiatal jellemének kialakulásában.

Elgondolkoztunk azon, hogy milyen kellene legyen az a közeg, amely biztosítani tudná mindazt, amire ebben az időszakban oly nagy szüksége van egy 15-19 éves fiatalnak, milyen értékek azok, amelyeknek a felismerése és elsajátítása, kiformálása, létfontosságú lehet és melyek aztán kihatnak az illető személy egész életére.

Tanár lévén jól ismerem az iskolák jelenlegi valóságát és nap mint nap tanúja vagyok a diákok problémáinak, látom milyen nehezen találják meg az utat egy tartalmas életforma felé. A legsajnálatosabb az, hogy nagyon sokan közülük, nem is képesek felismerni azokat az értékeket, melyek jó irányba terelhetnék életüket. Nem minden gyermeknek adatik meg az, hogy legyen mellette olyan személy, aki rávezesse az élet igazi értékes voltára, szépségeire.  Sajnos, legtöbbször nincs ki észrevegye vivódásaikat, nincs ki tanácsot adjon nekik, amikor úgy érzik, hogy a szakadék szélén állnak és nincs kiút, amikor keresik az útat és nem tudják, hogy merre és hogyan tovább, mikor azt hiszik, hogy senki sem érti meg őket és akkor, legtöbb esetben, olyan megoldásokhoz folyamodnak, amelyek az adott pillanatban kinálkoznak számukra.

Mindennek tudatában, nem volt nehéz a választás. Biztosak voltunk abban, hogy a Gerhardinum képes majd biztosítani gyermekünk harmónikus lelki fejlődősét a színvonalas oktatás mellett. Döntésünkben segített az is, hogy két évet, mint fizika tanár taníthattam a Gerhardinumban, ami nagy megtiszteltetés volt számomra. Az ott töltött időszak alatt volt alkalmam  megismeri a tanári kart, megtapasztaltam azt, hogy tudásukkal, felkészültségükkel, szeretetükkel a különböző tantárgyak oktatása mellett biztosítják a diákoknak a lelki nevelést, szemelőtt tartva az egyházi, vallási értékek fontosságát. Az iskola felszereltsége, a laboratóriumok, a könyvtár, a díszterem, a bentlakás, az étkezde, mind sikeresen kiegészítik a tanárok munkáját, biztosítva ezzel Gerhardinum Líceum színvonalas létét.

Most, a XII-ik osztály vége felé, visszatekintve az ott töltött iskolai évekre, egyre jobban meg vagyunk győződve arról, hogy annak idején, a lehető legjobb döntést hoztuk gyermekünk számára. A Gerhardinumban megkapta mindaz,t ami segítette abban, hogy a tudás mellett kibontakoztathassa rejtett képességeit, megismerje önmagát, önbizalmat nyerjen és rádöbbenjen arra, hogy melyek azok a fontos értékek, amire a jövőben felépítheti életét. A Gerhardinum lelkülete örökké tartó, meghatározó, mély nyomot hagy személyiségében. Mindig büszke lesz arra, hogy ennek a kiváló islolának lehetett a diákja.

A jubilleum alkalmával hálánkat fejezzük ki mindazért amit, a Gerhardinum Líceum az eltelt 20 év alatt gyermekeinknek nyújtott és azt kívánjuk, hogy a jövőben is, a jó Isten áldásával, még  sok  generációnak  lehessen létmeghatározó alapköve.

 

Mihancea Katalin
egy XII. osztályos diák édesanyja