Kik vagyunk?

A Gerhardinum Római Katolikus Teológiai Líceum a 1992-1993-as tanévtől kezdve az Egyház által létrehozott iskolaként működik, kupolája alá gyűjtve a Bánság soknemzetiségű katolikus közösségeinek gyermekeit. Működése feleleveníti a fényes múltú bánsági katolikus, főleg a piarista szellemű oktatást. A piarista oktatás jelmondata “Pietas et litterae” az iskola számára irányelv. A piarista pedagógiának a gyermekközpontisága szintén példa értékű.

Pedagógiai meggyőződésünk, hogy ilyen jellegű iskolában, ahol a hit és az erkölcs szellemében alakul a nevelési program, lehet erős szemelyiségeket alakítani, akik majd képesek lesznek arra, hogy ellenálljanak a csüggesztő relativizmusnak és keresztségük követelményeinek megfelelően éljenek.

Miért fontos az örömhír átadása a fiatal nemzedéknek az iskolán keresztül ?

Mert így megtanítjuk őket arra, hogy az örömhírből életelveket alakítsanak maguknak és ezek szerint éljenek.

A tudás fontos, de a tudás erkölcs nélkül értéktelen.

Meggyőződésünkhöz tartozik az is, hogy:

  • a fiatalokat segíteni kell abban, hogy megérjenek a szabadság felelős használatára. Ehhez tudás is kell, de erkölcsi magatartás is.
  • a fiatalokat arra kell ösztönözni, hogy önismeret által kialakítsák magukban az önképzés és az önnevelés igényét.
  • a fiatalokat segíteni kell abban, hogy kialakítsák magukban az Isten iránti vágyat és az Egyházon belül, az Isten és az ember szolgálatára való készséget.

Mindezeket figyelembe véve kijelenthetjük, hogy az érettségi diploma nem öncél, hanem csak ESZKÖZ az üdvösség felé haladó úton.

Isten gondviselői kegyelméből iskolánk ezt a missziót szolgálja és ezután is hűséggel fogja szolgálni.

Az úttörés nehézségein túl, az iskola él és minden napja egy lépés előre az Istenhez vezető úton.

 

Jakab Ilona
igazgatóhelyettes