Szent Gellért püspök

Minden embernek, akár idős, akár fiatal szüksége van példaképekre. Ilyen példaértékű személyek szavára felfigyel az ember. Megfigyeli minden gesztusát, tettét. A példaképek ránevelnek minket az igazi, szép és értelmes  életre. Amikor 1992-ben a Temesvári Püspökség megnyitotta iskolánk kapuit, névadónak és példaképnek Szent Gellértet, egyházmegyénk első püspökét választotta. Gellért püspök élete és tevékenysége ösztönzésül szolgál diáknak és tanárnak egyaránt.

Szent Gellért a mai Észak-Itáliában, Velencében született gazdag patrícius családba. Az életrajz írók szerint Gellért gyermekként sokat betegeskedett, ezért a kétségbeesett szülők fogadalmat tettek, hogy ha fiuk meggyógyul, akkor beadják szerzetesnek a velencei Szent György szigetén működő bencés kolostorba. A szerzetesek életstílusa, imája, mindennapi munkája mély nyomot hagy a fiatal fiú lelkében. A bencés jelmondat: „Ora et labora! Imádkozzál és dolgozzál!” határozza meg későbbi életét. A bencés kolostorok a középkor folyamán a kultúra fellegvárainak számítottak. A kolostoriskolában tanultak meg a gyermekek olvasni, írni, énekelni, számolni, festeni és a középkor világnyelvét, a latint. Gellért komolyan vette a fiatalkori éveket. Szorgalmasan, kitartóan és becsületesen tanult. Nyitott szívvel készült arra a munkára, amit Isten szánt neki. Szent Gellért ezért példakép a tanulóifjúság számára. A XXI. század  fiatal nemzedékének is azt üzeni, hogy engedjék magukat szellemileg és lelkileg formálni. Járjanak nyitott szemmel, hogy minél több tapasztalatot és tudást szerezzenek. Ugyanakkor nem szabad megfeledkezni az imáról sem. A szerzetesek nagy hangsúlyt fektettek arra, hogy egy fiatalnak mély kapcsolata legyen Istennel. Gellért gyermekként, majd kamaszként és fiatal felnőttként részt vett a bencés szerzetesekkel együtt a napi zsolozsmán, szentmisén és elmélkedéseken.

A kitartó tanulás, lelki élet meghozta gyümölcsét. Gellértből nagy tudású, művelt és mélyen vallásos szerzetes lett. Soha nem törekedett karierre és hírnévre. Nem akart ismertté válni. Szerzetestársai azonban észrevették képességeit és mély hitét, ezért egészen fiatalon apáttá választják. Munkáját nagy felelőséggel végezte. Tudatában volt annak, hogy Isten nagy feladatot bízott rá. Nem sokáig maradt a Szent György kolostor apáti székében, mert édesapja halála után elhatározta, hogy a Szentföldre megy és ott él majd szerzetesként. Édesapját éppen Krisztus országában ölték meg az arabok. Isten azonban másképp gondolkodott, mint Gellért. Velencéből hajóval akart átutazni a Szentföldre. Útközben viharba keveredett és kénytelen hosszabb időt tölteni a mai Horvátország partjainál lévő Szent András-sziget bencés kolostorában. Itt ismerkedik meg a Magyarországról érkezett szerzetesekkel és püspökökkel, akik áthívják országukba, hogy segítsen be a pogányok megtérítésének lelkipásztori munkájába. Rövid időn belül megismerkedik István királlyal, aki rábízza a trónörökös, Imre nevelését. 1030-ban nevezi ki István király az újonan alapított Csanádi Egyházmegye első püspökévé. Gellért nevelői és tanári mukája meghozza a maga gyümölcsét. Imre herceget felkészítette az uralkodásra, aki viszont nem vehette át a trónt, mert egy vadászat közben rejtélyes módon meghal. Az utókor igazolja Gellért munkáját. Imrét 1083-ban szenttéavatják. Gellért püspök ezer év távlatából azt üzeni minden tanárnak és pedagógusnak, hogy a gyermek ás a fiatal nevelése egy Istentől kapott felelősségteljes küldetés. Egy gyermek élete, sorsa és jövője függ a munkájuktól. Gellért püspökként egy pogány, félkeresztény környezetben kellett az evangéliumot hirdesse, egy egyházmegyét megszervezzen és papokat neveljen. Lelkipásztori elkötelezettségének a gyümölcse, hogy egyházmegyénk szinte ezer éve létezik.

Szent Gellért példakép nem csak az egyházmegyében, hanem itt a róla elnevezett iskolában is. Megtanít minket diákként, tanárként, szerzetesnővérként és papként úgy élni, hogy itt a földön értékes emberként éljünk és ezáltal eljussunk az örök életbe.

 

Ft. Kocsik Zoltán
igazgató