PLAN DE ŞCOLARIZARE ŞI NUMĂRUL DE GRUPE –  an şcolar 2021-2022

 

SECŢIA ROMÂNĂ   

2 GRUPE (mic – 10 locuri, mijlocie 10 locuri, mare 19 locuri) / total de 39 LOCURI

 

SECŢIA MAGHIARĂ

2 GRUPE (mic – 10 locuri, mijlocie 20 locuri, mare 5 locuri) / total 35 LOCURI

 

Programul de completare a cererilor de REÎNSCRIERE

(Reînscrierile se pot efectua și prin poștă electronică, telefonic sau fax)

17  MAI  – 28 MAI  2021

Luni – vineri, orele 8,00-16,00

Afișare locuri disponibile pentru înscriere : 28 MAI 2021 ora 12,00

 

Programul de comunicare a datelor necesare ÎNSCRIERII pentru a fi înregistrați în aplicație se transmit pe adresa de e-mail a școlii gerhardinum@yahoo.com sau prin poștă

(datele privind solicitantul, datele privind copilul și opțiunile exprimate – trei opțiuni)

 

ETAPA I – 31 MAI – 11 IUNIE 2021

Luni – vineri, orele 8,00-16,00

– procesarea cererilor – tip de către unitatea de învăţământ, admiterea sau respingerea cererilor depuse, prin aplicarea criteriilor generale – 11.06.2021-25.06.2021

afişarea listelor finale ale copiilor înscrişi – 25.06.2021 ora 18,00

 

ETAPA II – 28 IUNIE – 16 IULIE 2021

Luni – vineri, orele 8,00-16,00

 

ETAPA DE AJUSTĂRI – 02.08.2021 – 31.08.2021

DEPUNEREA CERERILOR–TIP DE ÎNSCRIERE : Pentru înscriere, părinții pot comunica unității de învățământ prin poștă electronică, telefonic sau fax, datele necesare pentru a fi introduse în aplicația specifică din Modulul SIIIR 

 

Acte necesare (original și copie) : Cerere de înscriere a copiilor la grădiniță (semnată de ambii părinți) sau declarație olografă a celuilalt părinte privind acordul de a înscrie copilul la grădiniță, Certificat de naștere copil, C.I. părinți, hotărâre divorț (unde este cazul), documente justificative îndeplinire criterii generale

 

CRITERIILE GENERALE DE DEPARTAJARE SUNT URMĂTOARELE:

  • existența unui document care dovedește că un copil este orfan de ambii părinți (situația copilului care provine de la o casă de copii/un centru de plasament/plasament familial se asimilează situației copilului orfan de ambii părinți);
  • existența unui document care dovedește că este orfan de un singur părinte;
  • existența unui frate/a unei surori înmatriculat/înmatriculate în unitatea de învățământ respectivă;
  • existența unui certificat medical de încadrare în grad de handicap a copilului, însoțit de certificatul de orientare școlară, eliberat de Comisia de orientare școlară și profesională.