Înscrierea în învăţămantul preşcolar (2023-2024)

 

PLAN DE ŞCOLARIZARE ŞI NUMĂRUL DE GRUPE

 SECŢIA ROMÂNĂ   

Grupa mică – 20 locuri
Grupa mijlocie – 10 locuri
Grupa mare – 10 locuri

 SECŢIA MAGHIARĂ

Grupa mică – 20 locuri
Grupa mijlocie – 10 locuri
Grupa mare – 10 locuri

 

Situația cererilor de REÎNSCRIERE la 14.06.2023

SECŢIA ROMÂNĂ

Grupa mică – 4 cereri
Grupa mijlocie – 9 cereri
Grupa mare – 10 cereri

SECŢIA MAGHIARĂ

Grupa mică – 1 cerere
Grupa mijlocie – 6 cereri
Grupa mare – 8 cereri
 

Locuri disponibile pentru înscriere:

 SECŢIA ROMÂNĂ

Grupa mică – 16 locuri
Grupa mijlocie – 1 loc
Grupa mare – 0 locuri

SECŢIA MAGHIARĂ

Grupa mică – 19 locuri
Grupa mijlocie – 4 locuri
Grupa mare – 2 locuri
 

Programul de completare a cererilor de ÎNSCRIERE

 

Luni – Joi, orele 8,00-18,00 / Vineri, orele 8,00 – 17,00

Criteriile generale de departajare care se aplica in situația prevăzută pentru nivelul preșcolar :
   a) copilul are vârsta de 4 sau 5 ani împliniți la începutul anului școlar;
   b) domiciliul copilului/reședința/locul de munca al/a unuia dintre părinți/al/a reprezentantului legal este situat/situata in apropierea unității de învățământ unde părintele/reprezentantul legal depune cererea-tip de înscriere;
   c) cel puțin unul dintre părinți/reprezentantul legal al copilului urmează o forma de învățământ la zi;
   d) existenta unui document care dovedește ca beneficiază de tutela sau de o măsura de protecție speciala stabilita in condițiile Legii nr. 272/2004, republicata, cu modificările și completările ulterioare;
   e) existenta unui document care dovedește ca este in grija unui singur părinte (familie monoparentala);
   f) ambii părinți/părintele unic/reprezentantul legal ai/al copilului lucrează sau cel puțin unul dintre ei se încadrează in una dintre situațiile: (i) pensionat in conformitate cu prevederile legale; (ii) cu certificat de handicap; (iii) șomer, in căutarea unui loc de munca, cu documente doveditoare de la agenția pentru ocupare a forței de munca;
   g) existenta unui certificat medical de încadrare in grad de handicap a copilului si/sau a certificatului de orientare școlara si profesionala eliberat de CJRAE/CMBRAE;
   h) existenta unui frate/a unei surori înmatriculat/înmatriculate in unitatea de învățământ respectiva in anul școlar pentru care se face înscrierea.

 

ETAPA I – 15 IUNIE 2023 – 26 IUNIE 2023

Luni – vineri, orele 8,00-16,00

– procesarea cererilor – tip de către unitatea de învăţământ, admiterea sau respingerea cererilor depuse, prin aplicarea criteriilor generale – 27.06.2023 – 30.06.2023
– afişarea listelor finale ale copiilor înscrişi – 30.06.2023 ora 14,00

ETAPA II – 03 IUNIE – 12 IULIE 2023

Luni – vineri, orele 8,00-16,00

ETAPA DE AJUSTĂRI – 20.08.2023 – 30.08.2023

Dosarul de înscriere a copilului intr-o unitate de învățământ cu personalitate juridica cu grupe de nivel
preșcolar cuprinde următoarele documente:
   a) copie de pe certificatul de naștere al copilului;
   b) copie de pe actele de identitate ale părinților/reprezentantului legal;
   c) adeverința de angajat pentru fiecare dintre părinți/reprezentantul legal sau adeverința privind
perioada concediului de creștere și îngrijire copil, pentru tipul de program prelungit;
   d) alte documente doveditoare care fac obiectul criteriilor generale sau specifice de înscriere si care sunt
analizate in timpul procesului de înscriere.

La dosarul de înscriere se adaugă, la începutul anului școlar, următoarele documente:
   a) adeverința de la medicul de familie în care se menționează ca respectivul copil este sănătos clinic;
adeverința este necesara în prima zi de prezentare a copilului în unitatea de învățământ;
   b)avizul epidemiologic/dovada de vaccinare, întocmit(a) conform prevederilor elaborate de Ministerul
Sănătății, cu privire la intrarea copilului in colectivitate, eliberat(a) de medicul de familie al copilului cu
maximum 5 zile înainte de a începe frecventarea unității.