Un anunț important pentru elevii admiși la proba de aptitudini pentru profilul teologic!

Până în data de 5 iulie, ora 13.00, elevii admiși la probele de aptitudini vor transmite, la Liceul Teologic Romano-Catolic ”Gerhardinum” documentele următoare:

  • o adeverința cu media generală şi notele obţinute la Evaluarea Naţională din clasa a VIII-a
  • o foaia matricolă pentru clasele a V-a – a VIII-a (cu calculul mediei generale)

Elevii care au participat la probele de aptitudini, dar nu vor opta, în final, pentru profilul teologic, vor face declarație scrisă privind renunțarea la profilul pentru
care a susținut probele de aptitudini care va fi transmisă pe adresa de e-mail gerhardinum@yahoo.com.

Fișa de înscriere la liceu va fi transmisă până data de 6 iulie 2023, ora 15.