A Gerhardinum bentlakása a régió katolikus fiataljainak biztosít lakhatási lehetőséget. A 81 bentlakó diák többsége a magyar szórványközösségekből származik. A délutáni kollégiumi programok és tevékenységek (néptánc, baranta, sportesemények, kultúrális tevékenységek, kéthetente történő színházlátogatás) megerősíti a nyelvében, kultúrájában és önazonosságában meggyengülő magyar családok diák szellemi és lelki fejlődését. A Határon túli 
Olvass tovább
A Határon túli szervezetek támogatási program (2022), Nemzeti Újrakezdés Program I. (2022.) kiírás, Oktatási alprogram – A Nemzeti Újrakezdés Program oktatási célú tevékenységeinek támogatása tárgyú, BGA/1475/2022 iktatószámú és A Pro Gerhardino Egyesület eszközbeszerzésének támogatása című pályázat keretében új bútorzatot kapott a Gerhardinum Római Katolikus Teológiai Líceum tanári szobája. A megítélt 
Olvass tovább
A Gerhardinum Római Katolikus Teológiai Liceum tanári kara évek óta találkozik avval a helyzettel, hogy a kislétszámú magyar tannyelvű elemi, gimnáziumi és líceumi osztályokban a diákok tudásszintje eléggé heterogén. Az osztály padjaiban ott ülnek a gyenge képességű és ugyanakkor a versenyképes tanulók is. A tanári tevékenység ezért eléggé szerteágazó kell 
Olvass tovább
A Gerhardinum bentlakása a régió katolikus fiataljainak biztosít lakhatási lehetőséget. A 81 bentlakó diák többsége a magyar szórványközösségekből származik. A délutáni kollégiumi programok és tevékenységek (néptánc, baranta, sportesemények, kultúrális tevékenységek, kéthetente történő színházlátogatás) megerősíti a nyelvében, kultúrájában és önazonosságában meggyengülő magyar családok diák szellemi és lelki fejlődését. A Határon túli 
Olvass tovább
A Temesvári Római Katolikus Püspökség egyetlen tanintézményének, a katolikus szórvány nevelési és oktatási tevékenységének zökkenőmentes megvalósulásához szükséges az egész épületegyüttesben az épületgépészet megújítására.  A BGA/5696/9/2021 számú 157.200.000 fortint értékű egyedi támogatásból a Gerhardinum villanyhálózatának, tűzérzékelő rendszerének és a tűzoltócsapok hálózatának a tervezete, valamint a tervező technikai szolgáltatásai, a műszaki ellenőr 
Olvass tovább
2022 november 3-án a Gerhardinum diákjai és tanári kara folytatta a szép hagyományt, a Bolyai emléktábla megkoszorúzását. 1823 november 3-án Temesvárról írja Bolyai János, apjának, Bolyai Farkasnak: ”a semmiből egy új más világot teremtettem.” Évszázadokon át, Eukleidész V. posztulátumának bizonyítását keresték a matematikusok amikor Bolyai János merészen kilépett a bűvös 
Olvass tovább
Idén is megszervezésre került a megyei Kriza János balladamondó, balladaéneklő és mesemondó verseny az V-XII. osztály számára. Iskolánkat négy diákunk képviselte, akik különböző mesékkel és egy balladával mutathatták meg előadói tehetségüket. Versenyző diákjaink név szerint: Márton Réka Júlia (6 B.), Zaha Evelyn (7 B.), Popa Otilia (7 B.) és Hallai 
Olvass tovább
Október 7-én tartották meg a Nemzetközi Komplex Instrukciós Programról szóló konferenciát, amelynek az Óbudai Egyetem volt a házigazdája. Iskolánkból 8 oktató vett részt a konferencián, akik nem csak tudást, csapatot is építettek. Sokszínűségünk közösségekben való kibontakozása tesz bennünket alkalmassá arra, hogy akár a 21. század kihívásaival is bátran nézzünk szembe. 
Olvass tovább
Szerdai napunkat legjobban a jókedv jellemzi. A szabadnap alkalmával együtt elindultunk a Szépművészeti Múzeumba, ahol Oskar Suhanek alkotásait tekinthettük meg. Itt számos portrét és tájképet láttunk, sok ismerős helyet városunkból a művész szemszögéből csodálhattunk meg. Megismertük a művész életrajzát, családját és kedvenc helyeit városunkból. A kis művészeinkre inspirálóan hatott a 
Olvass tovább
A Gerhardinum Római Katolikus Teológiai Líceum 2022. augusztus 22-26. között idén újra megszervezte a magyar fakultatív tábort olyan általános iskolások számára,akik román nyelven tanulnak, azonban anyai vagy apai ágon kötődnek a magyar nyelvhez. Tizenhét Temes megyei diák vett részt a táborban, akiket színes programok vártak. Délelőtt a magyar nyelvoktatás kapott 
Olvass tovább