Jubileul de 30 de ani de la primirea actului de înființare a Liceului Gerhardinum 

“Veniți să zidim iarăși zidurile Ierusalimului!” (Neh 2,17)

 În luna august 1948, când comunismul abia se instala în România, nobila sarcină a educației  a fost smulsă din mâinile Bisericii. Aici, în Timișoara, și-au închis porțile Liceul Piarist, respectiv Școala Surorilor de Notre Dame. A fost desființată educația confesională cu o tradiție seculară. Clădirile au fost naționalizate. Călugărițele și călugării și-au văzut misiunea devastată, desființată. Educația confesională a trecut prin anii distrugerii și destrămării. Flacăra speranței a trăit,însă, mai departe,în sufletele acestor persoane consacrate cu vocație educativă. Biserica a trăit acestă perioadă precum au făcut-o evreii Vechiului Testament  în deceniile amare ale exilului in Babilon. Ierusalimul a fost ocupat, conducătorii exilați și înrobiți,iar Templul dărâmat.

Cotitura din 1989 a fost pentru biserică precum pentru poporul ales întoarcerea din exilul babilonian. Școala catolică trebuia reconstruită din ruine,din pietrele răvășite sîrguincios de dictatura comunistă. În data de 29 aprilie 1991, Ministerul Educației a emis actul de înființare a Seminarului liceal, ulterior Liceul „Gerhardinum”,care avea să fie susținut,din punct de vedere moral și material,de către Episcopia Romano-Catolică de Timișoara. Deși actul de înființare exista, instituția nu a avut o clădire și nici profesori sau elevi, în schimb,cel mai important element, încrederea în providența divină,da. Astfel,în septembrie 1992,și-a deschis porțile  școala care,și în prezent, cu dăruire,își desfășoară activitatea didactică și educativă.

 

În ce direcție s-a dezvoltat școala?

Din perspectiva celor 30 de ani, putem spune că școala noastră a devenit o mare familie, nu doar o simplă comunitate. Ne asumăm responsabilitatea unii pentru alții,în fața lui Dumnezeu și a oamenilor. Ne cunoaștem reciproc și ne străduim a fi alături unii față de alții,la bine și la rău. Facem parte din viața celuilalt și astfel,muncind cu perseverență,trăim împreună împlinirile zilnice,dar și momentele solemne și înălțătoare ale sărbătorilor.

 

Care este finalitatea acestei școli?

Misiunea supremă este transmiterea,prin educație,a bucuriei mântuirii prin Isus, adică Evanghelia. În”Gerhardinum”se poate regăsi copilul provenit dintr-o familie religioasă,prin trăirea aprofundată a credinței, dar,și acei tineri care provin oarecum de la periferia credinței au posibilitatea de a descoperi legătura cu Dumnezeu. Cel mai important pentru toți este să descopere bucuria vieții cu Dumnezeu și,în același timp,să conștientizeze propria misiune care le-a fost hărăzită de Creator.

În zilele noastre trăim o adevărată pierdere a identității. Renunțăm foarte ușor la apartenența religioasă, la identitatea etnică, la propria cultură și limbă maternă. Școala noastră ar dori să contracareze , chiar să stopeze aceste fenomene,prin determinarea familiilor și a tinerilor spre păstrarea credinței creștine. Școala îi susține pe copiii maghiari, români, germani, slovaci, bulgari, croați și rromi să își asume tradițiile și rădăcinile propriei etnii.

30 de ani de când biserica și statul, au înființat”Gerhardinum”-ul. Din ruinele și pe ruinele Liceului Piarist și ale Școlii Surorilor de Notre Dame a fost construită noua școală catolică, care își desfășoară activitatea prin harul lui Dumnezeu. De atunci au fost reconstruite zidurile Ierusalimului, spre a servi noilor generații drept o cetate puternică.

Slavă lui Dumnezeu și recunoștință tuturor celor care au făcut posibil acest lucru!

 

pr. prof. Kocsik Zoltán-József director și prof. Iakab Ilona director adjunct