VIDEO: Jubileul de 30 de ani de la primirea actului de înființare a Liceului Gerhardinum

“Veniți să zidim iarăși zidurile Ierusalimului!” (Neh 2,17)