A Gerhardinum óvódája támogatásban részesült

A Gerhardinum a Kárpát-medencei Óvodafejlesztési Program III. ütemének keretén belül támogatásban részesült.

A Temesvári Római Katolikus Püspökség a Pro Gerhardino Egyesülettel együtt részt vett aBGA/8566/4/2019 számú Kárpát-medencei óvodafejlesztési program III. ütemében, amelyet a MagyarKormány finanszírozott a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt közreműködésével. A támogatási összegből a 2019. január 1-2021. február 15 közötti időszakban befejeződött a GerhardinumRómai Katolikus Teológiai Líceumban található aula magna, ebédlő, konyha, multifunkcionális terem ésmosóda felújítása. Megoldódott a konyha alatti statikai probléma. Ezen kívül lehetővé vált a konyhaialkalmazottak bérezése.

Köszönet a támogatásért!