Felvételi a IX. osztályba (2021)

Beíratkozhatnak a kilencedik osztályba azok a tanulók, akiknek magaviseleti jegye V-VIII-ban egyetlen évfolyamon sem volt 9-nél kisebb (az 5457/2020 illetve 3721/2021 tanügyminiszteri rendeletek szerint).

 

A humán-teológia profil felvételi vizsgáján a jelöltek a következő készségekről és felkészültségről kell számot adjanak:

 1. interjú / szóbeli teszt – felvett/elutasított (admis/respins) minősítéssel értékelve;
 2. a vallási ismereteket ellenőrző teszt, amelyet érdemjeggyel értékelnek.

 

Az interjú / szóbeli vizsga a következőkből áll:

 1. a kifejezőkészség ellenőrzése: ima / vers mondása – a jelölt választása szerint;
 2. a teológiai líceum választásának motivációja;

 

A vallási ismereteket ellenőrzőteszt (VCR) két tizedesjegyig számítva, kerekítés nélkül, melyet a vallástantárgy V – VIII. osztályos évi lezárásainak számtani átlaga képez; ez lesz az alkalmassági próba (APT) végső osztályzata.

 

A humán-teológiai profil összes szakterülete esetében a minimális osztályzatnak (VCR) legalább 7-nek (hétnek) kell lennie. 

A jelentkezők dossziéjának iratait online úton is el lehet küldeni az iskola e-mail címén: gerhardinum@yahoo.com

 

Beíratkozáshoz szükséges iratok

A beiratkozási dosszié a következő dokumentumokat tartalmazza:

 • a beiratkozási űrlap melléklete /Anexa la fişa de înscriere/ a helyi iskolától;
 • születési anyakönyvi kivonat /Certificat de naştere/ – másolat;
 • orvosi igazolás – eredeti;
 • a jelölt és szülő /v. törvényes képviselő/ nyilatkozata az iskola belső szabályzatának elfogadásáról;
 • egyházi keresztelési bizonyítvány;
 • plébánosi ajánlás;

A felvételi vizsga után, a líceumba való beíratkozáshoz szükséges iratok

 • beíratkozási kérvény (fișă de înscriere la liceu) – a osztály után lévő országos felmérés átlaga
 • az V-VIII. osztályos jegyek átlagát tartalmazó bizonyítvány (Foaia matricolă)

A beíratkozás és a felvételi vizsga időpontjai

I. SZAKASZ

Beíratkozás: 2021. június 7-14, 8.00-16.00 óra között az iskola titkárságán személyesen vagy a szükséges iratokat el lehet küldeni e-mailben vagy postán. Az interjú 2021. június 18-án, 9.00-14.00 óra között zajlik. Eredményhírdetés: 2021. június 18-án.

 

 II. SZAKASZ

Beíratkozás: 2021. július 29-én, 8.00-16.00 óra között az iskola titkárságán. Az interjú 2021. július 30-án, 9.00-11.00 óra között zajlik. Eredményhírdetés: 2021. augusztus 2-án lesz.