Magyar fakultatív tábor a Gerhardinumban

A Gerhardinum Római Katolikus Teológiai Líceum 2022. augusztus 22-26. között idén újra
megszervezte a magyar fakultatív tábort olyan általános iskolások számára,akik román nyelven
tanulnak, azonban anyai vagy apai ágon kötődnek a magyar nyelvhez. Tizenhét Temes megyei
diák vett részt a táborban, akiket színes programok vártak. Délelőtt a magyar nyelvoktatás
kapott szerepet. Jakab Orsolya és Luda Laura tanárnők irányításával a diákok, két csoportra
osztva, barátkoztak, felelevenítették vagy mélyítették el a magyar nyelvet, Mátyás királyról szóló
mesék szellemében. Délután Nüszl Erzsébet tanárnő kézműves műhelyében szintén Mátyás
király alakját és korát felidéző kreatív alkotások születtek. A tábort néptánc, éneklés,
sporttevékenységek és városnézés színesítette. A napot reggeli áhítattal kezdték és esti imával
zárták a táborozók.

Miért volt jó a tábor?

Mert nem számított, ki hogyan, mennyire szépen és helyesen beszéli a magyar nyelvet, hiszen
Szent Benedek szavaival élve ‘’a munka értékét a lelkülete adja.’’

Öröm volt felfedezni a gyerekek nyitottságát, kíváncsiságát, egymás elfogadását, ugyanakkor
bizonyosságként megtapasztalni,hogy milyen nagy ajándék pedagógusnak lenni!

Jövőre is szeretettel visszavárunk mindenkit!

Luda Laura
latin szakos tanár