TUD-TAD? – Második forduló

Feladatlap

2024. február 19.

 

Pál apostol megtérése

„Már Damaszkusz közelében járt, amikor az égből egyszerre nagy fényesség ragyogta körül. Földre hullott, és hallotta, hogy egy hang így szól hozzá: „Saul, Saul, miért üldözöl engem?” Erre megkérdezte: „Ki vagy, Uram?” Az folytatta: „Én vagyok  Jézus, akit te üldözöl. De állj fel és menj a városba, ott majd megmondják neked, mit kell tenned.” Útitársainak elakadt a szavuk, mert  hallották a hangot, de látni nem láttak semmit. Saul feltápászkodott a földről, kinyitotta a szemét, de nem látott. Úgyvezették be Damaszkuszba, kézen fogva. Három napig nem látott, nem evett és nem ivott. Damaszkuszban volt egy Ananiás nevű tanítvány. Az Úr egy látomásban megszólította: „Ananiás!” „Itt vagyok, Uram!” – felelte. S az Úr folytatta: „Kelj fel és siess az Egyenes utcába. Keresd meg Júdás házában a tarzuszi Sault: mert ime,  imádkozik, és látomásban lát egy Ananiás nevű férfit, ahogy belép hozzá, és ráteszi a kezét, hogy visszanyerje látását.” Ananiás tiltakozott: „Uram, sokaktól hallottam, hogy ez az ember mennyit ártott szentjeidnek Jeruzsálemben. Ide pedig megbízatása van a főpapoktól, hogy bilincsbe verjen mindenkit, aki segítségül hívja a nevedet.” Az Úr azonban ezt válaszolta neki: „Menj csak, mert választott edényem ő, hogy nevemet hordozza a pogány  népek, a királyok és Izrael fiai között. Megmutatom majd neki, mennyit kell nevemért szenvednie.” (ApCsel 9, 3-16)

 

A szöveghez kapcsolódó feladatok:

 1. Írjatok egy maximum 2000 karakteres fogalmazást arról, hogy ki volt Saul, és mi volt az ő szerepe a kereszténység elterjedésében!
 2. Mutasd be a Saul idejében élt zsidó férfiak öltöztetét! Készíts erről egy rajzot is!
 3. Mutasd be a Jézus és Saul korabeli zsidóság vallási életét a következő szempontok szerint!
  a. Zsidó főtanács vagy más néven Szanhedrin
  b. Farizeusok vallási irányzata
  c. Szadduceusok vallási csoportja
  d. Zelóták csoportosulása
 4. A Jeruzsálem – Damaszkusz távolság kb. 342 km, amit ma autóval kb. 4 óra és 20 perc alatt tehetünk meg.
  a. Vajon Saul mennyi idő alatt tette meg ezt a távolságot lóháton, ha egy lólépés 70 cm és a lova percenként 150-et lépett és napi 10 órát lovagoltak?
  b. Volt-e patkó Saul lován?
  c. Mennyi idő alatt érne el a galambposta Jeruzsálemből Damaszkuszba?
 5. Mutassátok be röviden Damaszkusz városának történetét!
  a. Határozzátok meg földrajzilag a város fekvését!
  b. Mutassátok be a város természeti adottságait!
  c. Damaszkusz a Tízváros szövetségéhez csatlakozott. Mutasd be ezt a városszövetséget!
  d. A városban Pál apostol idején nagyszámú zsidó közösség élt. Hogyan magyaráznád meg a zsidó diaszpóra kifejezést?
  e. Ma melyik ország fővárosa és mennyi jelenleg lakosainak száma? 
 6. „Egyszerre nagy fényesség ragyogta körül.” Mi a fényerősség mértéke és mit jelent ez a szó latinul? 120 gyertyát milyen izzóval lehetne helyettesíteni?
 7. Mit jelent az Ananiás név?
 8. „Kelj fel és siess az Egyenes utcába.” Miért nevezték Egyenes utcának?
 9. Kikre használja az Újszövetség a szent kifejezést?
 10. Ki az Apostolok Cselekedeteinek szerzője, és a hagyomány szerint mi volt a foglalkozása?
  a. Mi a keresztény ikonográfiában az ő jele?
  b. Melyik városban született ő és ez melyik tartományban volt?
  c. Találkozhatott-e személyesen Saullal?
  d. Nevezz meg néhány kortárs római császárt!
  e. Tanúja lehetett-e Jeruzsálem pusztulásának és a zsidó állam megszűnésének?
 11. Milyen neveltetésben részesült Sault és mi volt az ő „polgári” foglalkozása?
 12. Hogyan nevezik népiesen Pál apostol megtérését ?
 13. Ki volt Saul, aki után a nevét kapta a jövendő apostol?
 14. Mit jelent a Paulus név?

A VERSENY MENETE:

II. forduló: 2024. február 19. − 2024. április 8.
A második forduló összesített eredménye 2024. április 15-én jelenik meg a www.gerhardinum.ro honlapon és a https://www.facebook.com/profile.php?id=100063708723337 facebook oldalon.