A Gerhardinum óvodájának egész épületében megújult a villanyhálózat és a füstérzékelő rendszer

A Temesvári Római Katolikus Püspökség egyetlen tanintézményének, a katolikus szórvány nevelési és oktatási tevékenységének zökkenőmentes megvalósulásához szükséges az egész épületegyüttesben az épületgépészet megújítására. 

A BGA/5696/9/2021 számú 157.200.000 fortint értékű egyedi támogatásból a Gerhardinum villanyhálózatának, tűzérzékelő rendszerének és a tűzoltócsapok hálózatának a tervezete, valamint a tervező technikai szolgáltatásai, a műszaki ellenőr szolgáltatásai és tulajdonképpeni épületgépészeti felújitási munkálatok valósultak meg a 2021. január 1 – 2022. december 31 közötti időszakban. Kicserélődött a teljes villanyhálózat, a tüzoltóhálózathoz szükséges füstérzékelő rendszer és atűzoltócsapok hálózata. Beszerelésre került a tűzoltórendszer optimális működéséhez szükséges víztartály és pompa.

Nemzetpolitikai szempontból nagyon fontos az iskolának otthont adó ingatlan felújítása, mert magyar gyermekek és fiatalok építik a tanintézmény falai között jövőjüket. Tanulmányaik után visszatérve származási helyükre, megerősödnek a bánsági magyar szórványközösségek. 

A harmadik szakaszban beszerelésre kerül az épületben a villanyhálózat, a tűzérzékelő rendszer és a tűzoltócsapok hálózata. Annak érdekében, hogy a tűzoltórendszerben és a csapokban a víz nyomása megfelelő legyen, szükséges az alagsorban egy víztároló kiépítése. A műszaki ellenőr szolgáltatásait a felújitás teljes időtartama alatt biztositani kivánjuk.

A beruházás évtizedekre meghatározza a Gerhardinum Római Katolikus Teológiai Líceumba járó magyar óvodások és iskolások mindennapjait. Jelenleg az épületben 484 óvodás és iskolás részesül katolikus oktatásban és nevelésben. 51 óvodapedagógus, tanító és tanár végzi a nevelői munkát. Ők az egyedi támogatás által megvalósuló felújítási munkálatok haszonélvezői és célcsoportjai. A tanintézmény diákjai Temes, Arad, Krassó-Szörény és Mehedinti megyék katolikus közösségeiből származnak. Az iskolában található egy 80 férőhelyes kollégium.

A Temesvári Római Katolikus Püspökség megbízásából a Pro Gerhardino Egyesület vállalta magára a támogatás elszámolását és a felújítás lebonyolítását. A tervező munkálatokat a Green Instal Trust cég végezte, a felújítási munkálatokat Bogdán Gábor mérnök úr vezetésével a BG Contec SRL és a műszaki ellenőr szolgáltatásait a SC Meidi Concept Cons SRL.

Köszönet a támogatásért Magyarország Kormányának és a lebonyolításért a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt munkatársainak!

Ft. Kocsik Zoltán-József
igazgató