A Gerhardinum Római Katolikus Teológiai Líceum keretén belül működő diákotthon eszközbeszerzése

A Gerhardinum bentlakása a régió katolikus fiataljainak biztosít lakhatási lehetőséget. A 81 bentlakó diák többsége a magyar szórványközösségekből származik. A délutáni kollégiumi programok és tevékenységek (néptánc, baranta, sportesemények, kultúrális tevékenységek, kéthetente történő színházlátogatás) megerősíti a nyelvében, kultúrájában és önazonosságában meggyengülő magyar családok diák szellemi és lelki fejlődését.

A Határon túli szervezetek támogatási program (2021), Nemzeti Újrakezdés Program I. (2021.) kiírás, Oktatási alprogram – A Nemzeti Újrakezdés Program oktatási célú tevékenységeinek támogatása tárgyú, a BGA/1737/2021 iktatószámú pályázatból három szobába tíz szekrényt és tíz ágyat vásároltunk.

A Gerhardinum bentlakásban 81 bentlakó diákunk van. 15 szobában vannak elhelyezve. Ebből 3 szoba kapott ezen támogatásból új bútorzatot.

Hálás köszönet a Magyar Kormánynak a támogatásért és a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt munkatársainak a lebonyolításért!

 

Ft. Kocsik Zoltán-József
igazgató