A Gerhardinum tanárainak tehetségfejlesztő és felzárkóztató módszereinek kidolgozása a bánsági szórványból származó diákok számára

A Gerhardinum Római Katolikus Teológiai Liceum tanári kara évek óta találkozik avval a helyzettel, hogy a kislétszámú magyar tannyelvű elemi, gimnáziumi és líceumi osztályokban a diákok tudásszintje eléggé heterogén. Az osztály padjaiban ott ülnek a gyenge képességű és ugyanakkor a versenyképes tanulók is. A tanári tevékenység ezért eléggé szerteágazó kell legyen. A gyengéket fel kell zárkóztatni, a tehetségeket pedig fejleszteni szükséges. Ezen kívül még fenn áll a magyar nyelv ismeretének eltérő szintje. A mélyszórványból származó diákoknak szükséges egy nyelvi felzárkóztató program.

Ennek a helyzetnek a felmérésére és új oktatási stratégiák kidolgozására valósult meg a Határon túli szervezetek támogatási program (2021), Nemzeti Újrakezdés Program II. (2021.) kiírás, Oktatási alprogram – A Nemzeti Újrakezdés Program oktatási célú programjainak és rendezvényeinek támogatása tárgyú, BGA/3837/2021iktatószámú, A Gerhardinum tanárainak tehetségfejlesztő és felzárkóztató módszereinek kidolgozása a bánsági szórványból származó diákok számára című konferencia és továbbképzés.

2021 szeptemberétől felerősödött a Coronavirus járvány, ezért a 40 pedagógus több alkalommal, kisebb létszámban vett részt a konferencián és a műhelymunkán. Külön napokon vagy hétvégéken az óvónők és a tanítónők, majd a gimnázium alsó és felső tagozatán tanító tanárok.

A Pro Gerhardino Egyesület a megitélt támogatási összegből a következőket kerültek kifizetésre: a továbbképző résztvevőinek írószer, munkafüzet, mappa, lapok, kapcsok beszerzése, a 40 résztvevő tanár számára szükséges reggeli, ebéd és vacsora biztosítása, az utazáshoz szükséges személygépkocsik üzemanyagköltsége, valamint a résztvevők számára a szállás összege.

Köszönet a támogatásért Magyarország Kormányának és a lebonyolításért a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt munkatársainak!

Ft. Kocsik Zoltán-József
igazgató