TUD-TAD? – Első feladatsor

Csodás események a Bibliában
Első feladatsor

 

ÁTKELÉS A JORDÁNON

Előkészület az átkelésre

Józsue kora reggel fölkelt, és Sittimből útra kelt Izrael fiaival. Eljutottak a Jordánig, és míg át nem keltek, ott töltötték az éjszakát. Három nap elteltével az elöljárók bejárták a tábort és megparancsolták a népnek: „Ha meglátjátok az Úr, a ti Istenetek szövetségének ládáját és a Lévi fiai közül való papokat, akik viszik, akkor arról a helyről, ahol vagytok, induljatok el és kövessétek őket, hogy tudjátok, melyik úton kell mennetek, mert még sohasem jártatok azon az úton. De köztetek és a láda között legyen mintegy 2000 könyöknyi távolság: Ne menjetek hozzá közel!” Józsue így szólt a néphez: „Szentelődjetek meg holnapra, mert az Úr csodát tesz körötökben.” A papoknak pedig ezt mondta Józsue: „Emeljétek föl a szövetség ládáját és haladjatok vele a nép élén!” Ezek fölemelték a szövetség ládáját és a nép előtt haladtak. (Józs 3,1-6)  

 1. Írjatok egy 500 karakteres fogalmazást a következő szempontokat figyelembe véve! Mutassátok be Józsué személyét, és Istentől kapott megbízatását! Térjetek ki arra is, miért lesz Józsue Mózes utódja! (15 pont)
 2. Írjatok le röviden három történetet, amely kapcsolódik a Jordán folyóhoz! (7,5 pont)
 3. Hány kilométernyi távolságot jelöl a szöveg a szövetségláda és az azt követő nép között? (6 pont)
 4. Ki volt Lévi és kik a leviták? Nevezzetek meg három ismert bibliai személyt, aki Lévi tötzséhez tartozott! Két személy legyen az Ószövetségből és egy pedig az Újszövetségből. (5 pont)
 5. Írjátok le röviden, hogyan fűződik Józsué neve Kálebhez! Emeljétek ki azt a tényezőt, amely összeköti a két bibliai hőst! (7,5 pont)
 6. Rajzoljátok le a szövetség ládáját, készítsen a csapat egy selfiet a rajzzal! Scannelt vagy befényképezett formátumban csatoljátok a rajzot ahhoz az e-mailhez, amelyben a megoldásokat külditek! (7 pont)
 7. Milyen eredményt kapunk, ha elosszuk Mózes elhalálozási korát, Izrael törzseinek számával, majd hozzáadjuk Jézus apostolainak a számát? Írjátok le a műveleteket! (5 pont)
 8. Kik a kerubok? (4 pont)
 9. Sittim: A különböző fordításokban ezt a helyet sittimfaligetként, akácligetként illetve akácialigetként adják meg. Az egyik fát biztosan nem találta meg a választott nép ezen a helyen. Melyik az, és miért nem találhatták meg ezt a fát? (7 pont)
 10. Sorolj fel hármat az akácvirág gyógyhatásaiból! (3 pont)
 11. Mire használták az akáciát? Adj rá három példát! (5 pont)
 12. Hány szombatnapi járóföld hosszú a Jordán folyó? Ez mennyi kilométerben? (3 pont)
 13. Tovább olvasva a Józsué könyvének 3. fejezetét, készítsetek élménybeszámolót a Jordánon való átkelés történeténetéről. Bibliai szereplőként írj naplóbejegyzést! A beszámoló legyen kb. 1000 karakter terjedelmű! (15 pont)

A helyes válaszokat a bejelentkező csapatok 2024. február 16-ig küldjék be a tudtad2023@gmail.com címre! Eredményes munkát kívánunk mindenkinek!