TUD-TAD? – TUDÓS TANODA – VERSENYSZABÁLYZAT

A verseny szervezője
A TUD-TAD? nevű interdiszciplináris versenyt a temesvári „Gerhardinum” Római Katolikus Teológiai Líceum szervezi. A vetélkedő megtalálható a Temes megyei Tanfelügyelőség 2023-2024-as tanévre szóló 26324 / I / 28.11.2023 iktatószámú versenykalendáriumában.

A versenyen résztvevő diákok
Temes, Arad és Hunyad megyei 5-8. osztályos tanulókból álló 3-4 fős csapatok és kiválasztott vezetőtanáruk.

A verseny időtartama
december 20. – 2024. április 26.

A verseny menete
Jelentkezés: 2023. december 20-ig.

I. Forduló: 2023. december 20. − 2024. február 16.
II. Forduló: 2024. február 19. − 2024. április 8.

Az első forduló összesített eredménye 2024. március 4-én jelenik meg a www.gerhardinum.ro honlapon, a másodiké pedig 2024. április 15-én.
Döntő: 2024. április 26-án a Gerhardinum Római Katolikus Teológiai Líceumban.

Pontok gyűjtése

  • A pontok összegyűjtése elsődlegesen a feladatok helyes megoldásával történik.
  • 5 pont jár a formai követelmények betartására, mely a következőket foglalja magába:
    A megoldások első oldala a feladatlap első, a megjelölt adatokkal kitöltött oldala. Kérjük, a megoldásokat az egyes feladatsorokban megadott szövegrészletek, valamint a feladatok szövege nélkül, a megadott sorrendet megőrizve küldjék be (ez utóbbi kérés nem vonatkozik az olyan feladatok megoldásaira, melyeket külön lapra kell elkészíteni). A szövegformázásra vonatkozó követelmények a következők: betűtípus Times New Roman, betűméret 12 pt, igazítás sorkizárt, behúzás típusa első sor, értéke 1,25 cm.

A feladatok kidolgozására, megoldására vonatkozó szabályok

  • A karakterszám figyelmen kívül hagyása pontlevonással jár (a feladat összpontszámának a fele vonódik le)
  • Az azonos iskolákból érkező csapatmegoldások szó szerinti megegyezése a feladat pontszámának elvesztésével jár mindkét csapatnál.
  • Az igazolhatóan világhálóról származó hosszabb szövegek teljes pontvesztést vonnak maguk után.
  • A megoldásokat postai és elektronikus formában is kötelező módon el kell juttatni a versenyközpontba.

A verseny nyertese
A 2024. április 26-án tartandó döntőbe bekerült csapatok közül az itt elért legmagasabb pontszámot szerző csapat kerül ki győztesként. Az első két fordulóban szerzett pontszámok itt érvényüket vesztik. A döntőbe a két forduló legnagyobb pontszámot elérő első öt csapat jut be.

Bármilyen felmerülő kérdéssel fordulhatnak levélben a tudtad2023@gmail.com címen, a szervező csapathoz.